Kwaliteitsvolle lesgevers

Info

De lesgevers vormen tijdens het sportkamp het gezicht van je dienst. Dit is voldoende reden om hoge eisen te stellen. Welke verwachtingen stellen jullie aan je lesgevers? Sportpromotoren voeren een soms moeilijke strijd om goeie lesgevers te hebben op hun kamp. Maak duidelijke afspraken en begeleid hen. Een evaluatie op het einde van het kamp hoort daarbij. De lesgevers zullen graag komen en je zoektocht wordt makkelijker. De kinderen halen ook meer uit hun sportkamp.