Aangepaste tarieven en kortingssystemen

Info

Niet iedereen kan aan de gangbare tarieven sporten. Voor mensen in armoede, grote gezinnen en eenoudergezinnen, kan de rekening soms snel op lopen. Heb jij als gemeente een sterk prijzenbeleid? Er zijn heel wat algemene kortingsystemen. Daarnaast zijn veel gemeentes met eigen kortingen gestart. Deze initiatieven werken enkel als ze ook bekend gemaakt worden. Zorg dat iedereen op de hoogte is zodat meer mensen aan het sporten gaan.