Materiaalkeuze

Info

Er zijn verschillende redenen waarom je wel of niet voor een materiaal zou kiezen. Kostprijs, ecologie, veiligheid, ergonomie,ā€¦ Denk je hierover na? Probeer slim met het materiaal om te gaan zodat je op lange termijn je materiaalhok ziet groeien. Op de juiste moment investeren is belangrijk. Ontwikkel ook een duidelijk systeem voor de controle en het vervangen van het materiaal. Zo verhinder je bijvoorbeeld dat iemand iets weggooit wat nog hersteld kon worden.