Doelgroepen

Info

Met je sportkamp probeer je een heleboel mensen te bereiken. Jongens, mensen uit armoede, meisjes, mensen van alle origine, kleuters, tieners, G-sporters, … Krijgt in jouw gemeente iedereen de kans om aan een sportkamp deel te nemen. Trek je iedereen aan met je aanbod? Het is altijd interessant om specifieke organisaties voor je kar te spannen. Behalve dat je snel mensen bereikt kun je ook heel wat leren van deze organisaties.