Ondersteuning

Info

Als gemeentedienst probeer je een goeie service te bieden aan de burger. De burger ondersteunen als hij op een probleem botst hoort daarbij. Heb jij er al aan gedacht welke vragen deelnemers nog kunnen hebben? Zorg dat duidelijk is bij wie mensen terecht kunnen met vragen en dat die personen op de hoogte zijn. Goeie service wordt door de klant geapprecieerd en zal voor klantenbinding zorgen. Belangrijk in tijden van overaanbod.